JZYK C.EFEKTYWNE PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE PDF

Coad P., Nicola J., Programowanie obiektowe, Oficyna Wydawnicza Read Me, Warszawa Meyers Scott, Język C++ bardziej efektywny, WNT, Warszawa C. B. Patternitis. Architektura aplikacji. Wzorce projektowe. No silver bullet! Wzorce projektowe Język C++. Efektywne programowanie obiektowe. Uploaded by. Umie u»ywa¢ jakiego± j¦zyka programowania. Jakiego i . Ale za to w RStudio po zaznaczeniu bloku naciskaj¡c Ctrl + Shift + C wsta- . 6 Efektywna praca w R Mo»liwe (ale nie niezb¦dne) jest programowanie obiektowe.

Author: Mezizuru Kigarisar
Country: Cyprus
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 13 June 2005
Pages: 241
PDF File Size: 19.98 Mb
ePub File Size: 12.91 Mb
ISBN: 721-7-55258-155-5
Downloads: 98371
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Douzilkree

Przedmioty realizowane w ramach bloku: Elektronika w pojazdach Systemy kontroli i sterowania Elektronika wysokotemperaturowa.

Podstawy Fotowoltaiki Projektowanie Instalacji Fotowoltaicznych. Sensorowe systemy pomiarowe Sieci sensorowe i ich technologie. Techniczne i organizacyjne elementy systemu wytwarzania. Rodzaje hierarchicznych struktur sterowania.

Szeregowanie w elastycznych systemach produkcyjnych. Modelowanie i prezentacja graficzna procesu wytwarzania.

Squirrel-cage motor drive dynamics modeling including chosen damages – programming tools

Podstawowe informacje o sieciach Petriego. Operacje arytmetyczne na obrazach, filtracja cyfrowa. Sposoby i metody rozpoznawania jztk roboczej. Systemy kryptograficzne z kluczami symetrycznymi.

  JAQUAR CATALOGUE 2015 PDF

Szyfry strumieniowe i blokowe. Szyfry permutacyjne, podstawieniowe i permutacyjno-podstawie-niowe. Systemy kryptograficzne z kluczami publicz-nymi. Ataki na systemy komputerowe. Czujniki stosowane w robotach mobilnych.

Dattatri, Kayshav [WorldCat Identities]

Roboty mobilne- przegubowe, serwisowe i specjalne: Roboty autonomiczne – wprowadzenie. Fazy procesu wspomagania decyzji – rola analityka i decydenta.

Rachunek preferencji w analizie wielokryterialnej. Podstawowe twierdzenia logiki rozmytej.

Bloki obieralne — WRS WEEIA

Zastosowanie logiki rozmytej w procesach decyzyjnych. Symulacja komputerowa i systemy interaktywne w procesach decyzyjnych. Opory pneumatyczne laminarne i turbulentne – liczba Reynoldsa, prawo Hagena-Poiseuille’a.

Komunikacja sterownika PLC z otoczeniem. Szyfry permutacyjne, podstawieniowe i permutacyjno-podstawieniowe.

Systemy kryptograficzne z kluczami publicznymi. Stacje elektroenergetyczne 45h Linie elektroenergetyczne 45h Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 30h. Przedmioty do wyboru w ramach bloku: Koncepcja taka, zazwyczaj oparta o schemat blokowy, definiuje m. Przedmioty Electronic Measurement and Control Systems Elektroniczne systemy pomiarowo-kontrolne studia stacjonarne: Przedmioty Advanced Audio Electronics Zaawansowana elektronika audio studia stacjonarne: Complex Programmable Logic Device.

Bloki obieralne

Kontynuowane jest omawianie platformy. Tematyka rozszerzona w stosunku do bloku na stopniu I. Nowoczesna gospodarka energetyczna Elektrotechnika Instytut Elektroenergetyki Realizowane przedmioty: